Cennik

 
I-III
IV-V
VI
VII-VIII
IX
X-XII
Apartament 18
250
280
350
550
350
250
Apartament 504
300zł
350zł
400zł
600zł
390zł
300zł
Apartament 78
210
250
290
450
290
210
Apartament 79
210zł
250zł
290zł
450zł
290zł
210zł
Apartament 80
210
250
290
450
290
210
Apartament 95
250
280
350
550
350
250
Apartament 102
250
280
350
550
350
250

W roku 2018, dzienna stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi:

  • 2,00zł - stawka dla dzieci do lat 7
  • 4,00zł - stawka dla pozostałych osób

Akceptujemy następujące rodzaje kart:
akceptujemy przedstawione rodzaje kart